Assignatures de Grau | Curs 2020-21

Genòmica, proteòmica i interactòmica | Grau en Biotecnologia | Curs 2020/21
Sònia Casillas ViladerramsMarta Puig Font

Genòmica, proteòmica i interactòmica | Grau en Biotecnologia | Curs 2020/21

Grau en Biotecnologia (UAB), 6 crèdits ECTS, 3r curs, obligatòria


Genòmica, proteòmica i interactòmica | Grau en Genètica | Curs 2020/21
Sònia Casillas Viladerrams

Genòmica, proteòmica i interactòmica | Grau en Genètica | Curs 2020/21

Grau en Genètica (UAB), 6 crèdits ECTS, 3r curs, obligatòria

Optativa de 4rt als graus en Biologia i Microbiologia